ENGLISH中文
首页>产品目录>几何量长度测量 > 陶瓷量块 > 单片陶瓷量块 
单片陶瓷量块
免维护,耐磨、耐腐蚀、不导磁、不导电,可应用于特殊工作环境。
尺寸稳定性好。无塑性变形,小缺口不影响检测结果。
热膨胀系数接近于钢,是优于传统其他材料的升级换代产品。

单片陶瓷量块有公制和英制两种。

一、公制系列

A.精度:

  标准尺寸:K级(≤100mm) 0级 1级

  非标尺寸:0级 1级

  执行标准:GB/T 6093、 DIN EN ISO3650、 JIS B 7506

 标称长度

ln

 K  级

 0  级

1  级

 变动量

 极限偏差±

 变动量

 极限偏差±

 变动量

 极限偏差±

ln≤10mm 

0.05μm 

0.20μm 

0.10μm

0.12μm

0.16μm

0.20μm 

10<ln≤25mm

0.05μm 

0.30μm 

0.10μm 

0.14μm 

0.16μm

0.30μm 

25<ln≤50mm 

0.06μm 

0.40μm 

0.10μm 

0.20μm 

0.18μm 

0.40μm 

50<ln≤75mm 

0.06μm

0.50μm 

0.12μm 

0.25μm 

0.18μm 

0.50μm 

75<ln≤100mm

0.07μm

0.60μm 

0.12μm

0.30μm 

0.20μm 

0.60μm

100<ln≤150mm

0.08μm

0.80μm 

0.14μm

0.40μm 

0.20μm 

0.80μm

 

 B.标准尺寸:

  1.0005mm  25mm  75mm 125mm  150mm 

  1.001~1.009mm,间隔0.001mm,共9块

  1.01~1.49mm,间隔0.01mm,共49块

  1.6~1.9mm,间隔0.1mm,共4块

  0.5~24.5mm,间隔0.5mm,共49块

  30~100mm,间隔10mm,共8块

  外形尺寸:≤10mm---30*9mm     >10mm---35*9mm


二、英制系列

A.精度: 0级 1级 2级 

  执行标准:ASME B 89

 

B.标准尺寸:

  0.1001~0.1009",间隔0.0001",共9块

  0.101~0.149",间隔0.001",共49块

  0.05~0.95",间隔0.05",共19块

  1~4",间隔1",共4块

  0.16~0.19",间隔0.01",共4块


***每一个量块附出厂检验数据,也可代送第三方检定机构检测


参与制定与修改国家及行业标准

《几何量技术规范(GPS) 长度标准 量块》 GB/T 6093

《量块检验方法》 JB/T 10313

《陶瓷量块》 JB/T 10743


  

版权所有 © 深圳市九游实业有限公司 技术支持: